Статут
Вівторок, 24 травня 2011, 08:28

 

СТАТУТ

 

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

ФІЗКУЛЬТУРНО – СПОРТИВНОГО ТОВАРИСТВА ДИНАМО” УКРАЇНИ

 

(нова редакція)

 

 

 

2011 р.

 


 


 

1. Загальні положення

 

1.1. Волинська обласнаорганізація Фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України (далі - Організація) є громадською організацією фізкультурно-спортивної спрямованості, що об'єднує колективи фізичної культури і спорту працівників i військовослужбовців Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Генеральної прокуратури України, Державної митної служби України, Антимонопольного комітету України, Управління державної охорони України, Податкової міліції Державної податкової адміністрації України, Державного департаменту України з питань виконання покарань, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України (далі - правоохоронні органи), працівників, службовців підприємств i організацій, колективних членів Організації,студентів та курсантів вищих навчальних закладів, які готують фахівців для правоохоронних органів України,окремих громадян, а також членів їх сімей, що прагнуть займатися фізичною культурою і спортом, та сприяти їх розвиткові. (Організація створена відповідно до Закону України „Про об'єднання громадян" та Закону України „Про фізичну культуру і спорт” на засадах індивідуального та колективного членства).

 

1.2. Організація створена на базі Волинської обласної ради Української республіканської організації Всесоюзного фізкультурно-спортивного товариства „Динамо” та є її правонаступником.

 

1.3. Організація є складовою частиною Фізкультурно-спортивного товариства „Динамо” України.

 

1.4. Організація діє згідно з Конституцією України, законами України „Про об’єднання громадян ”, „Про фізичну культуру і спорт ”, іншим чинним законодавством, Статутом Фізкультурно-спортивного товариства „Динамо” України та цим Статутом на принципах демократизму, самоврядування, добровільності, законності, гласності, рівноправності всіх її членів, обов’язковості виконання рішень, прийнятих згідно зі Статутом Організації .

 

1.5. Організація є неприбутковою, громадською організацією, діяльність якої поширюється на територію Тернопільської області. Організація є юридичною особою з моменту її реєстрації відповідно до чинного законодавства України з колективною формою власності.

 

1.6. Організація має внутрішню структуру, яка відображається і закріплюється в її Статуті.

 

1.7. Організація володіє власним майном, та на праві оперативного управління відокремленим майном, власником якого є Фізкультурно-спортивне товариство "Динамо" України.

 

1.8. Організація наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем і відповідачем у судах загальної юрисдикції, господарських, адміністративних або третейському судах, має самостійний баланс та власні рахунки в установах банків України, печатку і штампи зі своїм найменуванням, власну символіку, а також користується символікою Фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України.

 

1.9. Організація будує взаємовідносини з центральними і місцевими органами влади, громадськими організаціями, підприємствами i установами, а також з міжнародними неурядовими організаціями на договірних засадах.

 

1.10. Організація не відповідає за зобов'язаннями держави, її органів та організацій, як i держава, її органи i організації не відповідають за зобов'язаннями Організації.

 

1.11. Організація гарантує рівні права і можливості всім її членам.

 

1.12. Повне найменування Організації:

 

1.12.1. українською мовою – Волинська обласна організація Фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України;

 

1.12.2. російською мовою – Волынская областная организация Физкультурно-спортивного общества "Динамо" Украины;

 

1.13. Скорочене найменування Організації :

 

1.13.1. українською мовою – Волинська облорганізація ФСТ “ Динамо”;

 

1.13.2. російською мовою – Волынская облорганизация ФСО “Динамо “.

 

1.14. Місцезнаходження Організації: 43000, м. Луцьк, вул. Данила Галицького,33.

 

 

 

2. Мета, завдання та форми діяльності Організації

 

2.1. Організація ставить за мету залучення до регулярних занять фізичною культурою i спортом всіх її членів.

 

2.2. Основними завданнями Організації є:

 

2.2.1. забезпечення функціонування Організації як сучасної громадської організації фізкультурно-оздоровчого і спортивного спрямування;

 

2.2.2. створення ефективної інфраструктури для розвитку фізичної культури i спорту серед членів Організації, забезпечення розвитку спорту вищих досягнень, дитячо-юнацького спорту, а також професійно-прикладних видів спорту та спеціальної фізичної підготовки працівників i військовослужбовців правоохоронних органів, студентів та курсантів вищих навчальних закладів, які готують фахівців для правоохоронних органів - членів Організації та членів їх сімей;

 

2.2.3. забезпечення підготовки та участі спортсменів Організації у всеукраїнських та міжнародних змаганнях з олімпійських, неолімпійських, професійно-прикладних видів спорту та видів спорту, що не входять до програми Олімпійських ігор;

 

2.2.4. надання допомоги первинним організаціям Організації в нормативно-правовому та методичному забезпеченні фізичної підготовки працівників i військовослужбовців правоохоронних органів, студентів та курсантів вищих навчальних закладів, які готують фахівців для правоохоронних органів.

 

2.3. Для виконання статутних завдань Організація в установленому порядку:

 

2.3.1. погоджує зміни та доповнення до Статуту Організації з президією Фізкультурно-спортивного товариства „Динамо” України, яка затверджує їх;

 

2.3.2. сприяє розвитку олімпійських, професійно-прикладних видів спорту та видів спорту, що не входять до програми Олімпійських ігор;

 

2.3.4. створює умови для проведення занять зі спеціальної та загально-фізичної підготовки для працівників i військовослужбовців правоохоронних органів, колективних членів,студентів та курсантів вищих навчальних закладів, які готують фахівців для правоохоронних органівта роботи секцій з професійно-прикладних видів спорту;

 

2.3.5. розвиває мережу спортивних споруд з метою надання фізкультурно-спортивних послуг, фірмової торгівлі, спільних, малих та інших підприємств Організації із статусом юридичної особи з метою забезпечення її статутної діяльності в порядку, встановленому законодавством України;

 

2.3.6. організовує та проводить масові фізкультурно-спортивні заходи, чемпіонати, першості, кубки, спартакіади Організації, інші змагання та роботу секцій з видів спорту;

 

2.3.7. створює та бере участь у створенні фізкультурно-спортивних клубів, центрів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву та інших структурних складових Організації;

 

2.3.8. має право на добровільних засадах засновувати або вступати з іншими об’єднаннями громадян у спілки (асоціації, об’єднання тощо), укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу;

 

2.3.9. одержує від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей i завдань;

 

2.3.10. вносить пропозиції до органів державної влади та органів місцевого самоврядування з приводу подальшого розвитку фізичної культури i спорту;

 

2.3.11. може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність через створені госпрозрахункові організації, підприємства i установи після їх державної реєстрації як учасників такої діяльності;

 

2.3.12. володіє та користується на праві оперативного управління спортивними спорудами, базами та спортивними комплексами, виробничими підприємствами, житловими будинками та нежитловими спорудами, іншим рухомим i нерухомим майном ФСТ „Динамо” України, створює встановленому порядку підприємства та товариства, частина прибутків яких спрямовується на виконання статутних завдань;

 

2.3.13. фінансує будівництво нових та ремонт i реконструкцію діючих спортивних споруд, баз, виробничих підприємств, житлових будинків та нежитлових споруд, утримання стрілецьких тирів, стрільбищ та стендів, інших об'єктів Організації, які знаходяться в її оперативному управлінні;

 

2.3.14. сприяє підготовці та підвищенню кваліфікації вcix категорій працівників, спортсменів, тренерів-викладачів, позаштатних інструкторів вогневої i фізичної підготовки, спортивних суддів i громадських активістів Організації;

 

2.3.15. порушує клопотання перед органами місцевої влади та президією Фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України про нагородження членів Організації державними та відомчими нагородами;

 

2.3.16. популяризує діяльність Організації в засобах масової інформації i власних виданнях;

 

2.3.17. забезпечує підготовку та участь членів збірних команд Організації з видів спорту у спортивних змаганнях на території країни та за її межами;

 

2.3.18. має право купувати, зберігати, використовувати спортивну вогнепальну зброю (нарізну та гладкоствольну) і набої до неї;

 

2.3.19. бере участь у розвитку міжнародних спортивних зв'язків.

 

2.4. За дорученням президії ФСТ “Динамо” України може організовувати діяльність спортсменів-професіоналів, які є членами Організації, в будь-якому виді спорту у відповідності з чинним законодавством України.

 

 

 

3. Члени Організації, їх права i обов'язки

 

3.1. Членство в Організації є індивідуальним i колективним.

 

3.2. Індивідуальними членами Організації можуть бути працівники i військовослужбовці, ветерани правоохоронних органів, студенти та курсанти вищих навчальних закладів правоохоронних органів, спортсмени і тренери, робітники та службовці підприємств i організацій, а також члени їх сімей, інші громадяни України, які беруть участь у роботі однієї з первинних організацій, визнають цей Статут та сплачують членські внески;

 

3.3. Колективними членами Організації можуть бути трудові колективи підприємств, організацій та установ, підрозділів правоохоронних органів, колективи вищих навчальних закладів правоохоронних органів, інших громадських організацій, які визнають Статут Організації, поділяють її мету, сприяють виконанню її статутних завдань, підтримують її фінансово та матеріально. Колективні члени Організації можуть брати участь у будь-яких заходах, що організовуються під її егідою.

 

3.4. Прийом індивідуальних членів до Організації здійснюється рішенням загальних зборів первинних організацій за їх письмовою заявою, якщо за це проголосувало більше половини присутніх членів первинної організації.

 

3.5. Виключення індивідуальних членів Організації здійснюється рішенням загальних зборів первинної організації, якщо за це проголосувало більше половини членів первинної організації і якщо його дії не сумісні зі Статутом Організації, а також при несплаті членських внесків більше ніж за один рік.

 

3.6. Прийом до складу Організації колективних членів здійснюється Президією Організації за письмовим зверненням відповідного колективу.

 

3.7. Колективний член може бути виключений зі складу Організації рішенням її президії, якщо він не бере участі у заходах, що проводяться Організацією, а також за несплату внеску колективного члена більше ніж за один рік та невиконання фінансових та матеріальних зобов`язань, визначених відповідними угодами.

 

3.8. Особам, прийнятим до складу Організації, видаються членський квиток та нагрудний значок, а колективному члену - свідоцтво.

 

3.9. Члени Організації мають право:

 

3.9.1. брати участь у роботі первинної організації, вільно обговорювати діяльність Організації та вносити пропозиції щодо її вдосконалення;

 

3.9.2. обирати та бути обраними до керівних і контрольно-ревізійних органів Організації та відстоювати в них інтереси організації;

 

3.9.3. подавати пропозиції щодо покращання діяльності Організації, звертатися з питаннями, заявами i пропозиціями до будь-якого її керівного органу, вимагати відповіді по cyтi свого звернення;

 

3.9.4. брати участь у змаганнях та інших заходах, які проводить Організація у відповідності з її статутними завданнями;

 

3.9.5. користуватися в установленому порядку спортивним знаряддям, спорудами та базами, об'єктами соціально-побутового i культурного призначення Організації, отримувати форму та інвентар;

 

3.9.6. користуватися пільгами, встановленими для членів Організації їх керівними органами;

 

3.9.7. отримувати інформацію щодо діяльності територіальної Організації товариства та її керівних органів, а також Фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України;

 

3.9.8. носити форму та значок Організації;

 

3.9.9. вийти з Організації з власної ініціативи на підставі письмової заяви;

 

3.9.10. звертатися до судових органів за захистом своєї честі та гідності.

 

3.10. Члени Організації зобов'язані:

 

3.10.1. брати активну участь у діяльності Організації, берегти і примножувати її традиції;

 

3.10.2. дотримуватися вимог Статуту ФСТ „Динамо” України, Статуту Організації, виконувати рішення первинних організацій та керівних органів Організації, прийнятих відповідно до її Статуту, сприяти здійсненню цілей та виконанню її завдань;

 

3.10.3. брати активну участь у роботі первинних організацій та виборних органів Організації;

 

3.10.4. піклуватися про зміцнення свого здоров’я та фізичне загартування, регулярно займатися фізичною культурою і спортом, пропагувати здоровий спосіб життя;

 

3.10.5. гідно представляти Організацію у спортивних змаганнях та заходах усіх рівнів із використанням її символіки та символіки Фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України;

 

3.10.6. дбайливо ставитись до майна Організації;

 

3.10.7. своєчасно сплачувати членські внески в порядку передбаченому Положенням, що затверджується президією ФСТ «Динамо» України.

 

 

 

4. Структура Організації

 

4.1. Організація має власну структуру, що будується за територіально-галузевою ознакою.

 

4.1.1 Органи управління Організації :

 

- Конференція Організації – вищий керівний орган.

 

- Президія Організації – керівний орган.

 

- апарат управління Організації – виконавчий орган.

 

4.2. Структуру Організації складають органи управління, первинні організації, підприємства, установи і організації, створені для забезпечення її діяльності, а також її колективні члени.

 

4.3. Первинні організації - колективи фізичної культури і спорту (КФК) та об’єднані колективи фізичної культури і спорту (ОКФК) є основою Організації. Вони створюються за місцем роботи, служби членів Організації в підрозділах правоохоронних органів, на підприємствах, в установах i організаціях, навчальних закладах та діють на підставі Положення про первинну організацію - колектив фізичної культури і спорту (КФК, ОКФК) Фізкультурно-спортивного товариства “Динамо” України, затвердженого президією Фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України. Вони не є юридичними особами та легалізуються шляхом повідомлення відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

4.4. Первинна організація (КФК, ОКФК) Організації є її складовою частиною, яка :

 

4.4.1. будує свою діяльність на принципах демократизму, колективізму, відкритості, добровільності, рівноправності, законності та гласності;

 

4.4.2. самостійно здійснює прийом та припиняє членство в Організації. 3 урахуванням конкретних завдань, умов своєї діяльності визначає напрямки та методи роботи, періодичність проведення фізкультурно-спортивних та інших заходів;

 

4.6. Головними завданнями первинної організації є :

 

4.6.1. організація і проведення фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів, змістовного дозвілля і відпочинку членів Організації на кращих традиціях динамівського руху;

 

4.6.2. організація секційної роботи, підготовка та участь спортсменів первинної організації у фізкультурно-спортивних заходах Організації та ФСТ «Динамо» України.

 

4.6.3. облаштування та утримання матеріально-технічної бази для розвитку фізичної культури і спорту та забезпечення її ефективного використання;

 

4.6.4. залучення до первинної організації нових членів.

 

4.7. Вищим керівним органом первинної організації є загальні збори, що проводяться не рідше двох разів на рік. Збори є правомочними, якщо на них присутні більше половини членів організації.

 

4.7.1. головуючим на зборах є Голова первинної організації, або, у разі його відсутності, кандидатура обрана за рішенням загальних зборів з їх складу.

 

4.7.2. Голова первинної організації обирається та відкликається з посади відкритим або таємним голосуванням загальними зборами первинної організації. Голова первинної організації призначає секретаря та казначея.

 

4.7. Первинні організації діють відповідно до Положення, затвердженого президією ФСТ «Динамо» України, Статуту Фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України, Статуту Організації та чинного законодавства України.

 

 

 

5.Вищі керівні і виконавчі органи Організації, їх компетенція i порядок створення

 

5.1. Вищим керівним органом Організації є конференція, яка скликається Президією Організації один раз на п`ять років та є правомочною, якщо в її роботі беруть участь не менше двох третин обраних делегатів.

 

5.1.1. Конференція Організації:

 

5.1.2. обирає відкритим або таємним голосуванням кількісний склад мандатної комісії та заслуховує її інформацію щодо повноважень делегатів конференції;

 

5.1.3. обирає відкритим або таємним голосуванням Голову Організації, який за посадою є Головою Президії Організації;

 

5.1.4. обирає відкритим або таємним голосуванням членів Президії Організації;

 

5.1.5. обирає відкритим або таємним голосуванням склад контрольно-ревізійної комісії та заслуховує її звіт за звітний період роботи;

 

5.1.6. заслуховує звіт Президії та дає оцінку її діяльності за звітний період;

 

5.1.7. затверджує за письмовим погодженням з президією ФСТ «Динамо» України Статут Організації, ініціює або погоджує внесення до нього змін та доповнень;

 

5.1.8. за попереднім письмовим погодженням із Президією товариства реалізовує право власності на майно Організації;

 

5.19. обирає повноважних делегатів від Організації для участі у всеукраїнській конференції Фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України;

 

5.2.6. розглядає питання щодо реорганізації чи ліквідації Організації, якщо такі пропозиції внесено більшою частиною її первинних організацій;

 

5.3. Рішення конференції Організації приймається простою більшістю голосів від числа присутніх делегатів конференції, за винятком п.5.1.7. Статуту Організації;

 

5.4. Рішення конференції Організації про затвердження Статуту, внесення до нього змін та доповнень, а також про ліквідацію та реорганізацію Організації приймаються не менше ¾ голосів присутніх делегатів.

 

5.5. У разі потреби позачергова конференція Організації скликається на вимогу не менше половини первинних організацій або з ініціативи Президії Організації.

 

5.6. Головуючим на конференції є Голова Організації, або, в разі його відсутності, заступник голови Організації.

 

5.7. Мандатна комісія перевіряє повноваження делегатів конференції Організації та інформує учасників конференції з цього приводу.

 

5.7.1. склад мандатної комісії визначається та обирається конференцією до початку її роботи;

 

5.7.2. члени мандатної комісії зі свого складу обирають голову та секретаря простою більшістю голосів її членів та оформлюють це протоколом.

 

5.3. Керівним органом Організації в період між конференціями є Президія Організації :

 

5.3.1. здійснює управління Організацією, координує та направляє її діяльність, надає необхідну допомогу первинним організаціям;

 

5.3.2. спрямовує діяльність колективів фізичної культури Організації на виконання статутних завдань;

 

5.3.3. згідно зі Статутом скликає конференцію Організації, визначає норму представництва від первинних організацій та пропонує їй порядок денний, делегує свої повноваження апарату Організації щодо її підготовки;

 

5.3.4. захищає права і законні інтереси Організації в органах державної влади та інших органах в установленому законом порядку;

 

5.3.5. забезпечує виконання завдань та рішень конференції Організації;

 

5.3.6. на підставі рішення президії Фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України створює Апарат Організації, розробляє та затверджує його регламент роботи, положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників, а також, за необхідності, вносить зміни і доповнення до них;

 

5.3.7. затверджує основні напрямки роботи Президії та Положення про регламент засідань;

 

5.3.8. забезпечує взаємодію з колективами фізичної культури правоохоронних органів області та іншими колективними членами;

 

5.3.9. затверджує відповідний план роботи апарату Організації та заслуховує інформацію про його виконання;

 

5.3.10. вносить пропозиції до президії Фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України щодо створення підприємств, установ, організацій, інших господарських формувань, контролює та несе відповідальність за їх діяльність у межах діючого законодавства, реорганізовує чи ліквідовує їх у відповідності з чинним законодавством України;

 

5.3.11. реалізовує повноваження, делеговані їй конференцією Організації, на основі відповідного погодження з президією Фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України щодо відчуження об’єктів власності на праві оперативного управління, що відносяться до другої та третьої груп основних фондів (транспортні засоби, меблі, конторське обладнання, побутові електромеханічні прилади та інструменти; інформаційні системи тощо);

 

5.3.12. створює в системі Організації асоціації, ліги, а також інші об’єднання представників і громадських організацій в галузі професійного спорту, виробництва, торгівлі, послуг, туризму, освіти тощо;

 

5.3.13. вносить пропозиції і проекти постанов щодо поліпшення діяльності Організації до президії Фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України, органів державного управління та громадських організацій;

 

5.3.14. захищає права і законні інтереси Організації в органах місцевої влади та інших органах у встановленому законом порядку;

 

5.3.15. у рамках статутної діяльності оголошує обласні огляди-конкурси, нагороджує вимпелами, дипломами, грамотами, грошовими преміями, цінними подарунками, знаками, призами, спортивною формою кращі первинні організації, активістів Організації;

 

5.3.16. у встановленому порядку може надавати фінансову та матеріальну поворотну чи безповоротну допомогу первинним організаціям, підвідомчим підприємствам за рахунок коштів Організації;

 

5.3.17. вирішує питання соціального захисту спортсменів, тренерів, працівників апарату Організації, а також працівників створених(заснованих)установ та організацій;

 

5.3.18. розглядає питання щодо прийому до складу Організації колективних членів та їх виключення;

 

5.3.19. створює належні умови членам президії обласноїради Організації для вивчення ними стану справ у первинних організаціях та надання їм практичної допомоги;

 

5.3.20. забезпечує підготовку і проведення інших заходів, що не суперечать Статуту Організації та Статуту Фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України.

 

5.4. Члени президії та працівники апарату Організації мають право перевіряти стан справ у первинних організаціях, підприємствах та установах, що входять до складу Організації.

 

5.5. Президія проводить свою роботу у вигляді засідань. Засідання президії проходять за необхідності, але не рідше, ніж один раз на три місяці. Рішення президії є чинними, якщо за нього проголосувала більша половина від її складу, якщо інше не визначено цим Статутом. При рівності голосів, голос Голови президії вважається вирішальним. Рішення президії в разі потреби, яку визначає її Голова, можуть бути додатково скріплені підписами членів Президії, які голосували ``за`` прийняття відповідного рішення.

 

5.6. Позачергові засідання Президії у разі необхідності, можуть бути скликані її головою за його ініціативою, або коли цього вимагають норми даного Статуту та на вимогу 2/3 членів Президії.

 

5.5. До складу Президії Організації входять Голова Організації, його заступник – керівник Апарату Організації та члени Президії Організації, обрані конференцією Організації;

 

5.6. До керівного складу апарату Організації входить Голова Організації та заступник Голови Організації, які є вищими посадовими особами апарату Організації та за посадою входять до складу Президії Організації. Заступник Голови призначаються на посаду головою Організації

 

5.7. Голова Організації за посадою є Головою Президії, який обирається та відкликається з посади відкритим або таємним голосуванням конференцією Організації;

 

5.7.1. кандидатура на посаду Голови Організації пропонується Головою Товариства до розгляду конференцією Організації або погоджується Головою Товариства у разі розгляду конференцією Організації іншої кандидатури на зазначену посаду;

 

5.7.2. має заступника(заступників) – керівника(керівників) Апарату Організації;

 

5.7.3. має право рекомендувати ( подавати ) Голові Товариства кандидатів для призначення на посаду заступника(заступників) голови Президії Організації – керівника ( керівників ) Апарату Організації;

 

5.8. Голова обласної ради Організації, заступник:

 

5.8.1. у своїй діяльності є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед конференцією Організації, у своїй діяльності керується вимогами цього Статуту, Статуту Фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України та чинного законодавства України;

 

5.8.2. несе персональну відповідальність за єдність і цілісність Організації, її розвиток, стан фінансово-господарської дисципліни, захист прав і свобод його членів;

 

5.8.3. без доручення представляє інтереси Організації у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами, незалежно від форм власності та підпорядкування як в Україні, так і за кордоном, фізичними особами;

 

5.8.4. здійснює керівництво Організацією, затверджує розподіл функціональних обов`язків між членами президії;

 

5.8.5. проводить переговори, укладає i розриває від імені Організації договори та інші юридичні акти, видає вказівки, доручення, накази, розпорядження, інструкції, інші нормативні акти з усіх питань діяльності Організації та її структурних підрозділів;

 

5.8.6. наймає працівників на роботу в апараті Організації та звільняє їх у встановленому порядку, укладає з ними трудові договори від імені Організації, здійснює інші дії в межах своєї компетенції, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом;

 

5.8.7. застосовує стягнення та заохочення до працівників апарату Організації;

 

5.8.8. вносить пропозиції до апарату управління Фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України щодо зарахування спортсменів і тренерів до складу штатних збірних команд Товариства;

 

5.8.9. затверджує положення про структурні підрозділи апарату Організації та посадові інструкції його працівників;

 

5.8.10. як розпорядник коштів має право підпису фінансових документів;

 

5.8.11. вирішує інші питання поточної діяльності Організації, за винятком питань, вирішення яких відноситься до компетенції конференції Організації та її президії, а також делегує частину своїх повноважень Керівництву апарату Організації;

 

5.8.12. видає та скасовує довіреності від імені Організації;

 

5.8.13. здійснює поточний контроль за використанням майна та коштів Організації;

 

5.8.14. підписую рішення Президії, інші документи Організації;

 

5.8.15. видає розпорядження та дає доручення;

 

5.8.16. як виключення, у разі необхідності термінового вирішення питання, нагороджує вимпелами, дипломами, грамотами, грошовими преміями, цінними подарунками, знаками, призами, спортивною формою кращі первинні організації, спортсменів та активістів Організації;

 

5.8.17. може делегувати свої повноваження або їх частину заступнику Голови Президії.

 

5.10. Контрольно-ревізійна комісія є вищим контролюючим органом Організації, яка керується у своїй діяльності законами України, іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом, а також Положенням про Центральну контрольно-ревізійну комісію Фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України.

 

5.11. Контрольно-ревізійна комісія :

 

5.11.1. здійснює контроль за виконанням Президією, апаратом Організації, підприємствами, установами, організаціями бюджету Організації, чинного законодавства, вимог Статуту з питань фінансово-господарської діяльності та ревізує їх фінансово-господарську діяльність;

 

5.11.2. запобігає зловживанням і порушенням фінансової дисципліни в Організації, вживає заходів щодо відшкодування нанесених їй матеріальних збитків;

 

5.11.3. перевіряє порядок розгляду листів, заяв та скарг громадян, що надійшли до обласної ради;

 

5.11.4. готує та подає на розгляд Президії Організації питання, що входять до компетенції контрольно-ревізійної комісії, та забезпечує виконання прийнятих рішень.

 

5.12.. Склад контрольно-ревізійної комісії Організації визначається та обирається конференцією із членів Організації строком на звітний період. Члени контрольно-ревізійної комісії Організації обирають зі свого складу голову, заступника та секретаря.

 

5.13. Свою роботу контрольно-ревізійна комісія здійснює у взаємодії з Центральною контрольно-ревізійною комісією Фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України на підставі щорічних планів роботи.

 

5.13. Контрольно-ревізійна комісія Організації звітує про свою роботу перед конференцією Організації, а в період між конференціями інформує президію Організації про стан справ.

 

5.14. Членами контрольно-ревізійної комісії не можуть бути члени президії, а також посадові особи апарату Організації.

 

 

 

6. Майно та кошти Організації

 

6.1. Для досягнення мети і виконання статутних завдань Організація вишукує та акумулює фінансові ресурси і матеріально-технічні засоби.

 

6.2. Організація володіє, користується та розпоряджається на праві оперативного управління відокремленим майном, грошовими коштами, акціями, цінними паперами, житловими будинками, спорудами виробничого та невиробничого призначення, обладнанням, устаткуванням, транспортними засобами та іншим майном, необхідним для забезпечення діяльності Організації, наданим їй Фізкультурно-спортивним товариством „Динамо” України.

 

6.3. Майно, придбане внаслідок спільної праці членів Організації, є власністю Фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України.

 

6.4. Організація має право на отримання банківських кредитів виключно за погодженням президії Фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України

 

6.5. Кошти Організації складаються із:

 

6.5.1. вступних i щорічних членських внесків членів Організації;

 

6.5.2. фінансової допомоги з боку державних та місцевих органів влади, наданої на виконання програм та заходів для розвитку фізичної культури і спорту обласнійраді Організації;

 

6.5.3. надходжень від доходів господарської та підприємницької діяльності створених госпрозрахункових підприємств, установ i організацій;

 

6.5.4. добровільних внесків i пожертвувань юридичних i фізичних осіб;

 

6.5.5. інших надходжень, не заборонених чинним законодавством України.

 

6.6. Кошти Організації зберігаються на рахунках в установах банків.

 

6.7. Кошти Організації використовуються виключно на виконання статутних завдань та цілей, організаційно-господарські потреби та утримання штатних працівників апарату Організації.

 

6.8. Порядок сплати, обліку та використання членських внесків визначається відповідним Положенням, затвердженим президією Фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України.

 

 

 

7. Облік та звітність у Організації

 

7.1. Організація здійснює оперативний та бухгалтерський облік, веде статистичну звітність. Порядок ведення бухгалтерського обліку та статистичної звітності визначається відповідним законодавством та нормативними актами Міністерства фінансів України.

 

7.2. Контрольно-ревізійна комісія організовує і проводить ревізії та перевірки фінансово-господарської діяльності Президії, організацій, підприємств, установ Організації та має право вимагати від посадових осіб цих організацій надання їй всіх необхідних документів.

 

 

 

8. Символіка Організації

 

8.1. Організація використовує символіку Фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України: гімн, партитуру до нього, емблему, прапор, єдиний членський квиток та нагрудний значок, вимпел i спортивну форму, зразки яких затверджуються конференцією Товариства, або за її дорученням Президією Товариства та реєструються в установленому порядку.

 

8.2. Організація вносить пропозиції Президії Товариства щодо нагородження почесними відзнаками Фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України своїх членів, спонсорів та благодійників, які зробили значний внесок у його розвиток. Організація може також мати свої відзнаки та нагороди для заохочення її членів та активу.

 

 

 

9. Порядок припинення діяльності та реорганізація Організації

 

9.1. Припинення діяльності Організації шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) чи ліквідації може бути проведено за рішенням конференції Організації, якщо за нього проголосувало не менш як 3/4 присутніх делегатів, або за рішенням суду.

 

9.2. Відокремлене майно та кошти, які знаходяться в оперативному управлінні Організації, що припинила свою діяльність, повертаються до Фізкультурно-спортивного товариства „Динамо” України.

 

9.3. Документи Організації в разі її ліквідації передаються на зберігання до відповідного архіву в установленому законом порядку.

 

9.4. Організація вважається ліквідованою із дня внесення відповідного запису про її ліквідацію до єдиного державного реєстру.

 

 

 
Designed by ARDESIGN
© ФСТ "Динамо" України, 2010